O nas

Nasz zespół RatownictwoMedyczne24.pl to specjaliści z zakresu ratownictwa medycznego, dla których wykonywanie czynności medycznych na najwyższym poziomie, aby ratować zdrowie i ludzkie życie, jest równie ważne, jak wysoka jakość nauczania pierwszej pomocy.

Przez wszystkie lata RatownictwoMedyczne24.pl przeprowadziło setki dostosowanych do pracy poszczególnych służb ratowniczych Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ich celem jest przekazanie oraz utrwalenie wykwalifikowanej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wykształtowanie odpowiedniej postawy etycznej wśród ratowników medycznych. Kursy KPP prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia - Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz kursy recertyfikacyjne KPP, prowadzone w formie ćwiczeń oraz stymulacji. Ponadto proponujemy szkolenia kwalifikacyjne dla ratowników medycznych, m.in.: kurs doskonalenia zawodowego ratowników medycznych skierowany do czynnych zawodowo ratowników medycznych, który ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy oraz umiejętności z organizacji ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej. Oferujemy również kurs z zakresu specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych oraz osobny skupiający się na tym samym problemie u dzieci. Zapraszamy również na seminaria dokształcające z postępowania przedszpitalnego w przypadku urazów. Naszym kursantom zwracamy uwagę na tak ważne aspekty pracy. Podczas szkoleń przedstawiamy przepisy dotyczące tego typu transportu z krajów europejskich.

RatownictwoMedyczne24.pl wyróżnia się szeroką gamą oferowanych usług takich jak:

 • kursy KPP
 • transport medyczny i sanitarny
 • dystrybucja sprzętu ratowniczego i AED
 • zaawansowane pokazy i symulacje wypadków wzorowanych na prawdziwych zdarzeniach.

Podsumowanie zapytania ofertowego

Aby zakończyć proszę podać kontaktowy adres e-mail, wypełnić pole krótko opisujące stan chorego oraz wysłać formularz


Transport w obie strony

Kalkulator kosztów transportu


Skąd:
Dokąd:
Opcja transportu:

Usługi


Transport sanitarny

W skład, którego wchodzi kierowca i jedna osoba z wykształceniem medycznym. Transport wykonywany jest ambulansem z wyposażeniem medycznym niezbędnym do realizacji transportów sanitarnych.

Transport ratowniczy

W skład, którego wchodzi kierowca - ratownik medyczny oraz ratownik medyczny. Transport wykonywany jest ambulansem przystosowanym do realizacji transportów ratowniczych z wyposażeniem medycznym wymaganym przez NFZ dla Podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Transport specjalistyczny

W skład, którego wchodzi kierowca - ratownik medyczny, ratownik medyczny oraz lekarz Systemu PRM. Transport wykonywany jest ambulansem przystosowanym do realizacji transportów specjalistycznych z lekarzem z wyposażeniem medycznym wymaganym przez NFZ dla Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Transport Międzynarodowy : Medyczny, Sanitarny i Specjalistyczny

Oferujemy specjalistyczny transport medyczny na trasach państw Unii Europejskiej.

Transport medyczny odbywa się z zastosowaniem ambulansów spełniających najwyższe światowe standardy w asyście wykwalifikowanych ratowników medycznych, a także w razie potrzeby lekarzy Systemu PRM. Usługi wykonywane są profesjonalnie ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne i komfort pacjenta.

Kurs pierwszej pomocy


Kursy pierwszej pomocy dla wszystkich

W ramach 8-mio godzinnego szkolenia przekażemy Państwu wiedzę i umiejętności z zakresu: podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z użyciem AED: BLS-AED, resuscytacji noworodka, postępowania w przypadku zachłyśnięcia się osoby dorosłej, dziecka i noworodka, zasad postępowania z osobą nieprzytomną oraz postępowania przedmedycznego w różnych stanach zagrożenia życia np.: zawał mięśnia sercowego, padaczka, astma, reakcja uczuleniowa, zatrucia ...  Szkolenie składa się z dwóch bloków: teorii i praktyki w stosunku 1:2. W części praktycznej zajęcia prowadzić będzie 2 instruktorów w grupach nie przekraczających 8 osób; aby w jak najlepszym stopniu pomóc  kursantom zdobyć umiejętności praktyczne. Cześć wykładowa prowadzona będzie przez jednego instruktora dla całej grupy szkoleniowej.

Wszystkie programy naszych szkoleń prowadzone są zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku.

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – Rzeszów, woj. podkarpackie

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowane są zgodnie z ramowym program Kursu KPP określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. RatownictwoMedyczne24 realizuje Kursy na podstawie programu zatwierdzonego przez Wojewodę Podkarpackiego (sygn.akt ZK-V.6312.2.2017) co uprawnia do nadawania tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z zakresu pierwszej pomocy, jaki możne ukończyć osoba, która nie posiada wykształcenia medycznego.

Głównym celem kształcenia w czasie Kursu KPP jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PSP, OSP, Policja, WOPR, TOPR, GOPR...) do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Organizacja ratownictwa medycznego-podstawy prawne.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
 • Poszkodowany nieprzytomny.
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 • Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji metodą półautomatyczną i automatyczną.
 • Wstrząs.
 • Inne stany nagłe- drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 • Urazy mechaniczne i obrażenia- złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
 • Taktyka działań ratowniczych- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Po odbyciu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz pozytywnym złożeniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie wraz z uzyskaniem tytułu ratownika, którego ważność wynosi 3 lata.

Pliki Do Pobrania

Kursy TC3 KPP rozszerzone o elementy ratownictwa taktycznego

Standardowy Kurs KPP został poszerzony o zagadnienia z zakresu prowadzenia działań ratowniczych w warunkach bojowych oraz w obliczu aktów terroru.

Prowadzone kursy dedykowane są głównie dla żołnierzy, funkcjonariuszy wojska, przedstawicieli Obrony Terytorialnej ale także dla innych służb mundurowych (Policja, ABW, Służba Więzienna, Straż Graniczna), które w trakcie pełnienia swoich zawodowych obowiązków mogą być powołane do ratowania ludzi w obliczu aktów terroru.

W programie kursu zostały uwzględnione techniki ratownicze stosowane w taktyczno-bojowej opiece nad poszkodowanym, zasady poruszania się w środowisku taktycznym, badania poszkodowanych, zabezpieczania podstawowych funkcji życiowych oraz szybkiej ewakuacji z miejsca niebezpiecznego. Szkolenie w głównej mierze zwraca uwagę na specyfikę typowych urazów powstających w warunkach bojowych ale także w wyniku wybuchów, katastrof budowlanych czy innych sytuacjach kryzysowych z dużą liczbą osób poszkodowanych.

Szkolenie oparte jest na najnowszych międzynarodowych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA)

AEDGaleria


Wideo


Kontakt

Formularz kontaktowy


Komunikat RODO

Adres


ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów
Polska

Telefon: 730 646 733

E-mail: biuro@ratownictwomedyczne24.pl

NIP: 517 03 79 277

Godz.: Pon - Ndz: całodobowo

Partnerzy

Dołącz do nas

Ochrona danych osobowych

W ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z nowej ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest
RM24.pl Sp zoo Spółka Komandytowo Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów
KRS 0000658905,
REGON 366371247,
NIP: 5170379277
mail: biuro@rm24.com.pl
Państwa dane osobowe przekazane administratorowi, przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa wynikających z umów zawartych, zleceń zleconych, jak też w celach wynikających z obowiązku ustawowego retencji danych jak i innych przepisów prawa które obligują administratora do posiadania w zasobach przez ustawowy czas Państwa danych.
Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa umowy, zleceń zleconych, jak też okres wynikający z innych przepisów prawa np. Okres retencji danych, czy też obowiązek przechowywania FV wynikający z przepisów prawa.
Państwa dane mogą być przekazywane firmom zewnętrznym typu Poczta Polska i innym kurierskim w celu realizacji dostarczenia i odebrania dokumentów, jak też firmom realizującym usługi na rzecz administratora danych w zakresie wynikającym z zapisów umów zawartych, zleceń zleconych, z Państwem.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.